Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

1        Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen Szabályzat célja, hogy a https://fainablak.hu/ weboldal (Továbbiakban: „Weboldal”) látogatóinak teljes körű tájékoztatást biztosítson személyes adataik a Weboldal üzemeltetője és tulajdonosa általi kezelésének módjáról, a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról, továbbá az adatkezeléssel összefüggő jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a https://fainablak.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ hozzáférhetőségeken érhető el. Adatkezelőnek jogában áll jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani, annak érdekében, hogy az megfeleljen mind az Adatkezelő célkitűzéseinek, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékek specialitásainak, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. A Weboldalon keresztül mindig a hatályos szabályzatot érheti el a Látogató. A Látogató kötelezettsége, hogy időről-időre olvassa át a jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan minden információnak a birtokában legyen.

2        Az Adatkezelő adatai

2.1          Az Adatkezelő cégadatai

Név: Marosi Fain Bt

Székhely: 2626 Nagymaros, Kossuth sor 22.

Cégjegyzékszám: 13-06-025517

Adószám: 24601382-2-13

Központi telefonszám: 06203239391

Központi e-mail: fainablak@gmail.com

2.2          Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

e-mail: fainablak@gmail.com

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket a 3.4. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

2.3          Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

Név: Heinczinger Csaba

Telefonszám: 06203239391

Email cím: fainablak@gmail.com

3        Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok

3.1          Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelése az érintett (továbbiakban: „Látogató”) előzetes tájékoztatásával – jelen szabályzat elfogadásával – és önkéntes hozzájárulásával történik.

A Weboldal használatával a Látogató elfogadja a jelen szabályzatot és hozzájárul adatainak a Szabályzat szerinti kezeléséhez, tárolásához.

Az adatkezelés célja:

 • visszahívási igény kezelése
 • a Weboldal felhasználói élményének növelése
 • a Weboldal használatával kapcsolatos – egyes Látogatókhoz közvetlenül nem kapcsolható – statisztikák készítése

Az adatkezelésben kezelt adatok:

A Weboldalt a Látogató önmagának azonosítása nélkül is látogathatja, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldal használata során korlátozott mértékben sor kerülhet olyan technikai adatok, információk kezelésre, melyeket nem, vagy csak nehezen lehet egy adott személyhez kapcsolni. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény fokozása céljából kerül sor. Az ún. sütikről (cookie) a Szabályzat 3.3. pontjában adunk részletes tájékoztatást.

 • Visszahívás kérés
  • Név
  • Telefonszám

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje:

Az Adatkezelő a rögzített adatokat a Látogató önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig kezeli és tárolja. A hozzájárulás bármikor, szabadon visszavonható. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben kerülhet sor, ha az adat és a Látogató között közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak.

3.2          Technikai adatok

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer a Látogató külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok a Látogató személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

3.3          Böngésző Süti – Cookie

A Weboldalon úgynevezett cookie-kat (továbbiakban: „Sütik”) használunk. A Sütik olyan file-ok, amelyek képesek azonosítani a Látogatót, illetve tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok megmutatják, hogy a Látogató mely oldalakat látogatta meg és milyen sorrendben. A sütik kezelik, hogy a Weboldalon és azon keresztül mely reklámok jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatékonyságát.

A sütik célja:

A felhasználói élmény és a szolgáltatás minőségének növelése érdekében statisztikai adatokat gyűjtenek a Weboldal forgalmáról, nyomon követik a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat.

A Sütiket a Látogató böngészője gyűjti, a tárolás helye a Látogató számítógépe. A Sütik egy része a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik, másik részüket a Látogató bármikor szabadon törölheti a böngészőjének beállításaiban. A Weboldal látogatásakor keletkezett Sütiket úgy állítottuk be, hogy 3 hónap után automatikusan törlődjenek.

A böngészők alapértelmezett beállításai engedélyezik a Sütik használatát, ugyanakkor a Látogatónak módjában áll letiltania a Sütiket a böngészője beállításaiban. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, hogy a Weboldal egyes szolgáltatásai, funkciói csak a Sütik engedélyezésének bekapcsolása esetén érhetőek el.

A Sütik segítségével kinyert adatok adott Látogatóhoz közvetlenül nem, vagy csak nehezen kapcsolhatók, ezeket kizárólag összevont statisztikák formájában, anonim jelleggel kezeli az Adatkezelő. A Weboldal a Google Analytics szolgáltatásával áll összeköttetésben, az összevont adatok kezelését és technikai hátterét a Google biztosítja.

A Weboldal használatával a Látogató hozzájárul a Sütik Szabályzatban foglaltaknak megfelelő használatához.

3.4          A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

Az Adatkezelő a 3.1. pontban rögzített adatokat a Látogató önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig kezeli és tárolja. A hozzájárulás bármikor, szabadon visszavonható. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben kerülhet sor, ha az adat és a Látogató között közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak.

4        Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1          Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a 3. pontban felsorolt Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorolt jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Látogató önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást a Látogató bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik a Látogatók értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

4.2          Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

A Weboldal működtetése során az Adatkezelő kötelezettséget vállal a hatályos adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának (továbbiakban: „NAIH”) ajánlásainak figyelembevételére.

 • GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
 • a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény;
 • a személyes adatok gépi feldolgozását szabályozó 1998. évi VI. törvény;
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény;

5        Az adatok tárolása és biztonsága

Cég neve: 3 in 1 Hosting Bt.

Ügyfélszolgálati iroda és levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Dévai utca 10/A

            Hétfő-csütörtök:         8:00-tól 15:00-ig

            Péntek:                        8:00-tól 13:00-ig

Adószáma: 22206118-2-13

Közösségi (EU) adószám: HU2226118

Cégjegyzék száma: 13-06-055290

Telefon: +36/21/200-0040

Email címe: admin@megacp.com

Adatok biztonsága

Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban az Adatkezelő mindent megtesz a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig a Látogató személyes adatainak megóvása érdekében. Így olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve hozzáféréstől. A fentiek ellenére – tekintettel az Internet sajátosságaira – az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy egy jogosulatlan behatolás során bármely, a Látogató által megadott információhoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik fél.

6        Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az Adatkezelőnek jogában áll az összesített, anonim, az egyes Látogatókhoz közvetlenül nem kapcsolható információkat, statisztikákat megosztani bármely harmadik féllel.

A jelen pontban említetteken túlmenően Adatkezelő semmilyen személyes adatot nem továbbít harmadik fél részére.

Harmadik felek adatkezelési gyakorlatáért az Adatkezelő a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig tud felelősséget vállalni.

Külső hivatkozások, linkek

A Weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat, linkeket, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő tulajdonában és azokat nem üzemelteti, így ezeknek az adatkezeléséért Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget. A Látogató felelőssége, hogy ezen oldalak vonatkozó szabályzatait elolvassa, értelmezze és elfogadja.

7        Érintett jogai

A Látogatónak jogában áll adatainak kezeléséről a Szabályzatban leírtakon túlmenően, vagy a Szabályzat értelmezésére vonatkozóan tájékoztatást kérni. A Látogató tájékoztatást az Adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein kérhet. Az Adatkezelőnek kötelezettsége ezen tájékoztatást a kézhezvételt követő tőle telhető lehető legrövidebb, de legkésőbb 30 napon belül írásban megadni.

A Látogatónak bármikor és korlátlanul jogában áll kérni személyes adatnak minősülő adatainak módosítását, helyesbítését, korlátozását, vagy törlését. A Látogató az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmét, a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 14 napon belül feldolgozza, melyről a Látogatót írásban értesíti. Az erre irányuló kérelem alapján a személyes adatok kezelésének megszüntetését, az adatok törlését – a jogszabály által meghatározott kötelező adatkezeléseken túlmenően – minden esetben végrehajtja.

A Látogató a hírlevelekről a hírlevelek alján található linken keresztül azonnali hatállyal leiratkozhat.

7.1          Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Látogató a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a 2.3  pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Látogató jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

7.2          Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

8         Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

A szabályzat módosítása

Adatkezelőnek jogában áll jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan módosítani, annak érdekében, hogy az megfeleljen mind az Adatkezelő célkitűzéseinek, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, termékek specialitásainak, valamint a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak. A Weboldalon keresztül mindig a hatályos szabályzatot érheti el a Látogató. A Látogató kötelezettsége, hogy időről-időre olvassa át a jelen Szabályzatot annak érdekében, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan minden információnak a birtokában legyen.

A Szabályzat hatálya

Jelen szabályzat 2019.04.25-én lépett hatályba és visszavonásig érvényes.

Jelen adatkezelési szabályzat .pdf formátumban letölthető az alábbi linken keresztül:

fainablak-adatkezelesi-tajekoztato